Our Collection

12 Items

 1. Skeleton Cobweb

  Renaissance

  Skeleton Cobweb

  $ 3,100.00
 2. Lady Skeleton

  Renaissance

  Lady Skeleton

  $ 2,640.00
 3. Skeleton Cobweb

  Renaissance

  Skeleton Cobweb

  $ 3,100.00
 4. Gold - Silver

  Lepines

  Gold - Silver

  $ 7,800.00
 5. Nostalgia

  Savonnettes

  Nostalgia

  $ 980.00
 6. Silver 925

  Savonnettes

  Silver 925

  $ 1,580.00
 7. Quartz

  Lepines

  Quartz

  $ 495.00
 8. Lady Skeleton

  Renaissance

  Lady Skeleton

  $ 2,640.00
 9. Numbered edition

  1942

  Numbered edition

  $ 8,950.00
 10. Chrono Auto

  1942

  Chrono Auto

  $ 2,860.00
 11. Big Mechanical Skeleton

  Renaissance

  Big Mechanical Skeleton

  $ 2,570.00
 12. Big Mechanical Skeleton

  Renaissance

  Big Mechanical Skeleton

  $ 3,250.00

12 Items